Jak je to se sklony vjezdů, chodníkové přejezdy, max. a min.

16.02.2024

Podle platných předpisů pro projektování komunikací pro chodce, minimální a maximální sklony při navrhování přejezdu chodníku jsou následující:

  • Minimální příčný sklon chodníku je 0,5% a maximální je 2% dle ČSN 73 6110  (čl. 9.5.5).
  • Minimální podélný sklon chodníku je 0% a maximální je 8,33%V příloze 2 vyhlášky č.398/2009 sb.
  • Minimální šířka chodníku je 1,5 m (bodově 0,9 m) a minimální šířka průchozího profilu pro vozíčkáře je 0,9 m. dle ČSN 73 6110 čl.(10.1.2.2)
  • Minimální šířka samostatného sjezdu (chodníkového přejezdu) je 0,5 m a maximální sklon je 12,5%. dle ČSN 73 6110 čl.(10.1.2.12)


Vytvořte si webové stránky zdarma!