Blog

Ano, pokud chcete upravit sjezd na pozemek, musíte znova požádat o povolení příslušný silniční správní úřad. Povolení je nutné i při zrušení sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je také podkladem pro územní nebo stavební řízení.

Vjezd je součástí přípojky k veřejné komunikaci a musí splňovat podmínky stanovené stavebním zákonem, územním plánem a dalšími předpisy. V tomto článku vám představíme základní kritéria pro výběr vhodného vjezdu a ukážeme vám, jak se vyhnout běžným chybám a problémům.

Rozhledové trojúhelníky jsou důležité pro bezpečnost na silnicích. Jsou používány při navrhování sjezdů na pozemky a křižovatek, aby bylo zajištěno bezpečné vyjíždění.