Rozhledové trojúhelníky.

20.10.2023

Rozhledové trojúhelníky jsou důležité pro bezpečnost na silnicích. Jsou používány při navrhování sjezdů na pozemky a křižovatek, aby bylo zajištěno bezpečné vyjíždění.

Tento výkres slouží pro vyjádření dopravní policie a též se přikládají k a vlastní žádosti o povolení vjezdu.

Jsou nedílnou součástí stavebního povolení / ohlášení stavby, kde se zřizuje vjezd na pozemek. Souhlas s vjezdem se dokládá s ostatními vyjádření dotčených orgánů.

Pomocí rozhledových trojúhelníků se prokazuje, že zřizovaný samostatný sjezd splňuje podmínky pro bezpečný rozhled. Požadavek na délku odvěsny rozhledového trojúhelníku je dán normovými hodnotami v závislosti na nejvyšší povolené rychlosti na přilehlé komunikaci.