Chci přesunout dopravní značku. Co vše k tomu budu potřebovat, jak postupovat ?

13.06.2024

Pokud potřebujete posunout dopravní značku, můžete postupovat následovně:

  1. Zjistěte kategorii a třídu komunikace: Nejprve určete, na jakém typu silnice se dopravní značka nachází. To můžete prověřit například pomocí služby Geoportál silniční a dálniční sítě ČR. Tato služba platí pouze pro dálnice a silnice; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jsou předmětem pasportů jednotlivých obcí.

  2. Sežeňte potřebné dokumenty: Připravte volnou formou psaný podnět včetně situačního výkresu nebo dokumentace, ze které je patrné, kde je změna navrhována, a zdůvodnění takovéto změny.

  3. Odevzdejte podnět: Doručte písemnou žádost příslušnému úřadu v místě, kde je značka požadována. Doporučuje se adresovat ji ideálně na odbor dopravy. Ten by měl danou žádost přijmout a následně se čeká na vyřízení, s ohledem na skutečnou oprávněnost žádosti.

  4. Vyčkejte na vyřízení: Správní orgán by měl podnět vyřídit bezodkladně. Pokud o to požádáte, úřad vám do 30 dnů od obdržení podnětu povinně sdělí, jak podnět vyhodnotil.

Pamatujte, že neoprávněné odstraňování, zakrývání, přemísťování, osazování nebo pozměňování dopravních značek a dopravních zařízení, anebo umisťování čehokoliv na těchto věcech, je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 300 000 Kč.