Vlečné / obalové křivky, co to je a jsou potřeba pro povolení vjezdu ?

08.01.2024

Vlečné křivky - co to je a k čemu se používají?

Vlečné křivky jsou křivky, které opisují pohyb vozidel na komunikacích, jako jsou silnice, křižovatky, parkoviště, letiště nebo železnice. Vlečné křivky se používají pro ověřování průjezdnosti směrových prvků komunikací a pro optimalizaci jejich návrhu. Vlečné křivky závisí na konstrukčních vlastnostech vozidel, jako jsou rozměry, poloměr zatáčení, převisy nebo návěsy.

Jak se vlečné křivky vypočítávají?

Vlečné křivky se vypočítávají na základě konstrukčních vlastností vozidla, tedy zejména jeho rozměrů, hmotnosti a polohy náprav. Nejprve se vypočítá minimální poloměr zatáčení vozidla. Ten je dán vnitřním poloměrem zatáčení předních kol a vnějším poloměrem zatáčení zadních kol.

Vlečné křivky se dají vytvářet ručně nebo pomocí počítačových programů, které nabízejí rozsáhlé databáze různých typů vozidel a možnost simulovat jejich pohyb v 2D nebo 3D prostoru. Mezi tyto programy patří například Autodesk Vehicle Tracking nebo AutoTURN. Tyto programy umožňují také využívat různé normy a standardy pro vlečné křivky, jako jsou TP 171 ČSN 20053 pro Českou republiku. Tato norma dost konkrétně popisuje tvorbu vlečných křivek 

Jak se vlečné křivky používají?

Vlečné křivky se používají pro posouzení průjezdnosti vozidla určitým prostorem. Pokud se vlečné křivky vozidla nedotýkají nebo překračují obrys daného prostoru, pak vozidlo prostorem bezpečně projede.

Příklady použití vlečných křivek

Vlečné křivky se používají v různých oblastech, například:

  • Pozemní komunikace: Vlečné křivky se používají pro návrh a výstavbu pozemních komunikací, například křižovatek, parkovišť, nebo objezdů.
  • Dopravní značení: Vlečné křivky se používají pro návrh dopravního značení, například pro stanovení minimálního poloměru zatáčení na kruhových objezdech.
  • Dopravní technologie: Vlečné křivky se používají pro návrh a provoz dopravních technologií, například dopravních pásů nebo výtahů.