Povolení sjezdu/vjezdu Bečice

03.06.2024

Povolení sjezdu/vjezdu Bečice k silnici III. třídy. Silniční úsek rovinatý dobré rozhledové poměry, propustek.