Povolení vjezdu / zřízení sjezdu k pozemku Dymokury

16.02.2024

Vjezd k pozemku Dymokury. Složitější vjezd přes škarpu, nutný propustek

  • přijetí podkladů 12.2.2024
  • vypracování projektu 30.2.2024
Vytvořte si webové stránky zdarma!