REFERENCE NOVÝ SJEZD k pozemku p.č. 169_3, k.ú. Uhlíře, obec Lázně Bělohrad 1

08.07.2024

NOVÝ SJEZD k pozemku p.č. 169_3, k.ú. Uhlíře, obec Lázně Bělohrad 1