REFERENCE NOVÝ VJEZD k pozemku p.č.235 , ul.Hlaváčova, k.ú. Obřany, obec Brno

08.07.2024

NOVÝ VJEZD k pozemku p.č.235 , ul.Hlaváčova, k.ú. Obřany, obec Brno