REFERENCE NOVÝ VJEZD k pozemku p.č.411_8, obec_k.ú. Druztová

08.07.2024

NOVÝ VJEZD k pozemku p.č.411_8, obec_k.ú. Druztová, dva vjezdy. K pozemkům které se dělily na dva.