REFERENCE sjezd vjezd k pozemku Praha 6 - Liboc

10.06.2024

Klient požadoval rozšíření stávajícího vjezdu až na maximálně možnou šířku 6m, úprava stávajícího chodníku, snížení obrubníků, předláždění.