REFERENCE Vjezd k pozemku Babice u Říčan

10.06.2024

Posunutí stávajícího vjezdu z důvodu špatných rozhledových poměrů, nutnost doplnění rozhledového zrcadla.