REFERENCE vjezd sjezd k pozemku Manušice

08.07.2024

Vjezd k pozemku v extravilánu obce, lesní pozemek, dlouhé rozhledové trojúhelníky.