REFERENCE VJEZD SJEZD k pozemku Světlá Hora

10.06.2024

Vjezd sjezd k pozemku Světlá Hora, poměrně svažitý nájezd, nutno vybudovat propustek s trubkou DN400. Rozhledy a vše ostatní vychází příznivě.