Zřízení vjezdu k pozemku Veselá u Mnichova Hradiště

30.03.2024

Vjezd v intravilánu obce, komplikované rozhledové poměry, z důvodu stromové aleje. Maximální  rychlost 90km/h - 120m dlouhý rozhledový trojúhelník.